Rakvere Gümnaasium

A+ A A-

Tugispetsialistid

Logopeed Hannely Mikker

Logopeedi töö eesmärk koolis on arendada logopeedilist tuge vajavate õpilaste suulist ja kirjalikku kõnet ja aidata tal saavutada riiklikule õppekavale vastavad õpitulemused. Logopeed on toeks kirjutamisraskuste ületamisel, lugemisoskuse kujundamisel ja süvendamisel, jutustamisoskuse arendamisel ning sõnavara laiendamisel. Kõige suuremal määral teeb koolilogopeed tööd õigekirjaoskuse arendamiseks, kujundades sammhaaval üksikuid osaoskusi, õpetades neid iseseisvalt kasutama ja oma tööd kontrollima. Logopeed teeb koostööd eesti keele õpetajatega, algklasside õpetajatega ja tugigrupis osalevate spetsialistidega, nõustab logopeedilist abi vajavat last/tema vanemaid.

Õppeaasta esimestel nädalatel teeb logopeed klassides uuringu, mille põhjal selgitab välja logopeedilist lisatööd vajavad õpilased ja moodustab õpirühmad. Erilise tähelepanu all on esimese klassi õpilaste õpiabi vajaduste väljaselgitamine.

Logopeedilise õpiabi tundides töötatakse valdavalt rühmadena, õpilane osaleb tundides 1-2 korda nädalas talle ettenähtud aegadel. Töö tulemuslikkuse seisukohalt on äärmiselt oluline järjepidev osavõtt tundidest.

Kontakt: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  

 

Eripedagoogid Johanna Juhkam ja Siiri Roosla

Tallinna tn õppehoones töötab eripedagoog-nõustaja Siiri Roosla (tel 5349 6839)

Vabaduse tn majas on eripedagoog Johanna Juhkam ( See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. , tel 5887 1030) 

 

Sotsiaalpedagoogid

Nimi Kontaktid Asukoht
Merilin Pudel   See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. , tel 5322 6308

 sotsiaalpedagoog Vabaduse tn majas

 Kai Kadarik

  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. , tel 5137 665

kabinet 104, sotsiaalpedagoog Tallinna tn õppehoones

Marge Kruusimägi

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

abiõpetaja

Iiris Mastõgin

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

abiõpetaja

 Võimalusel palume lapsevanemal oma tulekust ette teatada.

Ära jää oma murega üksi!

Tule ja räägi, kui:

  • Oled mures iseenda või oma lähedase pärast.
  • Sa ei tule enam toime/ei jaksa tulla toime oma igapäevaste kohustustega, õppimisega.
  • Oled emotsionaalse, vaimse, füüsilise või seksuaalse vägivalla ohver või tead kedagi, kes on.

Vägivallast rääkimine ei ole kaebamine, vaid iseenda õiguste kaitsmine!

  • Sul on probleeme suhtlemisega.
  • Vajad abi enesemääratlemisel, soovid kutse- või karjäärinõustamist.
  • Sul on probleeme erinevate sõltuvustega.
  • Sa oled konfliktis lähedase inimese või õpetajaga.
  • Tunned end üksikuna ja vajad ärakuulamist, mõistmist või tahad end lihtsalt tühjaks rääkida.
  • Oled kaotanud lähedase või on juhtunud midagi muud ootamatut.
  • Vajad lihtsalt informatsiooni.

Konfidentsiaalsus on garanteeritud kutse-eetikaga.

 

   

Karjääriteenused koolis

Meie kool toetab õpilasi karjääri kujundamisel. Osaleme SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse programmis „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“. Programmi rahastatakse EL Struktuurifondidest. Koolis toimuva karjääriõppe eesmärk on aidata õpilastel arendada teadlikkust iseendast, omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest ning kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist, karjääriotsuste tegemist ning eneseteostust. Pilootkooli roll on olla: uute ideede ja vahendite katsetaja karjääriõppe lõimimisel õppeprotsessi; aktiivne osaleja õppevahendite väljatöötamisel koostöös teiste pilootkoolidega; aktiivne osaleja karjääriteenuste arendustegevuses tehtavates üleriigilistes uuringutes.

EL Sotsiaalfond horisontaal       INNOVE     Rajaleidja

 

 

Karjäärinõustaja Marje Kuslap

Kokkusaamise ajad: E – N 11.00 – 14.00 eesti keele õpetajate ruum

Kontaktid: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Kooli karjäärikoordinaatori töö eesmärgiks on aidata kaasa õppurite oskuste ja

teadmiste kujunemisele, mis võimaldaks :

1) teadvustada oma huvisid, võimeid, oskusi ning teha konkreetseid

karjääriplaane

2) omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest;

3) kujundada õppurites hoiakuid ja toimetulekuoskusi, soodustamaks

kaasaegsesse töömaailma sisenemist, karjääriotsuste tegemist, elukestvat õpet

ning eneseteostust.

Kooli karjäärikoordinaator juhendab soovi korral õppureid õpivalikute tegemisel, kursuste ja

ainete valikul.

Kooli karjäärikoordinaator teeb koostööd pedagoogide ja teiste spetsialistidega ning

õppuri vajadustest lähtuvalt suunab teda edasi.

Kooli karjäärikoordinaatori tööülesanded:

. Kooli karjääriplaneerimisalase tegevuskava koostamine ja rakendamine

. Koolis läbiviidava karjääriõppe koordineerimine

. Karjääriõppe kavandamine kooli õppekava osana

. Karjääriõppe ainekavade koostamine ja vajadusel karjääriõppe läbiviimine

. Õpetajate juhendamine ja nõustamine karjääriõppe lõimimisel ainetundidesse

. Karjääriplaneerimise alaste ürituste korraldamine ja läbiviimine (näiteks

karjääripäevad, infopäevad lapsevanematele jne)

. Karjääriplaneerimist toetavate tegevuste ja projektide juhtimine

. Karjääriinfo kogumine ning vahendamine (näiteks raamatukogu infonurk)

. Õppurite esmane juhendamine karjääri- ja õpivalikute tegemisel

. Osalemine karjääriteenuste arendustegevuses (näiteks üleriigilistes uuringutes)

. Koostöövõrgustiku loomine ja arendamine

 

Vaata: Karjäärikorralduse kava (.pdf)

Vt ka Lääne-Viru Rajaleidja Keskus 

Täpsemat infot saab kooli karjäärikoordinaatorilt ja keskuse koduleheküljelt

 

Rakvere Gümnaasium | Vabaduse 1, Rakvere 44316, Estonia
Tel + 372 32 23 684 
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Registrikood: 75025182

© Rakvere Gümnaasium | kõik õigused kaitstud.