Rakvere Gümnaasium

A+ A A-

Vastuvõtt 10. klassi

Vastuvõtt 10. klassi 2021.-2022. õppeaastal

2021.-2022. õa  10. klassis õppima oodatud õpilaste nimekiri koodidega

Kooli gümnaasiumiastmesse vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse omandanud õpilane, olenemata tema elukohast.

Eelnev gümnaasiumi õppekohale kandideerimine toimub 12.04- 2.05.2021 kooli veebilehel avaldatud lingi kaudu. Õppekohale kandideerimise aluseks võetakse 9. klassi kolme veerandi või kahe trimestri põhiainete (eesti keel ja kirjandus, A-võõrkeel, B-võõrkeel, matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, ajalugu, geograafia, ühiskonnaõpetus) keskmise hinde summa ja sisseastumistesti tulemused. 2021. aastal Rakvere Gümnaasiumis õppesuundi ei avata seoses riigigümnaasiumi avamisega 2022. aastal. Kõik 10. klassi õpilased õpivad sarnase tunnijaotusega. Õpilaskohale kandideerijad (v.a Rakvere Gümnaasiumis õppivad õpilased) esitavad 9. klassi tulemustega tunnistuse kooli poolt kinnitatud koopia kooli kantseleisse, Vabaduse 1, Rakvere või saadetakse tunnistuse koopia kooli poolt elektrooniliselt aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. registreerimise aja lõpuks. Iga kandideerija saab oma unikaalse koodinumbri.

Sisseastumistesti sooritamisest vabastatakse kandideerijad

1) kes on tulnud 8. või 9. klassis olümpiaadide piirkondlikes voorudes 1.–6. kohale või osalenud riiklikus voorus. Arvesse lähevad eesti keele ja kirjanduse, A-võõrkeele, B-võõrkeele, matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, ajaloo, geograafia ja ühiskonnaõpetuse olümpiaadide tulemused;

2) kelle 9. klassi tunnistuse sisseastumiseksamile eelnenud veerandite või trimestrite hinded on valdavalt „head" ja „väga head" (tunnistusel võib olla kuni kolm „rahuldavat").

Sisseastumistest Rakvere Gümnaasiumi 10. klassi toimub 10.-13. mail 2021. Täpne kuupäev teatatakse kooli kodulehel. Õppekohale kandideerinud õpilastele, kes õppetulemuste alusel peavad testi sooritama, antakse sellest teada meili teel. Sisseastumistest on komplekstest, mis sisaldab eesti keelt ja kirjandust, inglise keelt ja matemaatikat puudutavaid küsimusi. Test koostatakse põhikooli ainekava ulatuses, selle sooritamiseks on aega kuni 60 minutit. Sisseastumistesti on mõjuval põhjusel (haigus, osalemine olümpiaadidel, konkurssidel) võimalik sooritada muul ajal, kuid kindlasti enne 20. juunit. Selleks peab lapsevanem esitama kooli direktorile kirjaliku taotluse.

Tulemuste põhjal koostatakse õppekohale kandideerijate pingerida. Õpilaste koodinumbrid, kes on oodatud õppima Rakvere Gümnaasiumi 10. klassidesse, avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt 20. mail. Vastavat infot on võimalik saada täiendavalt kooli kantseleist.

10. klassi sisseastumiseks võetakse dokumente vastu kooli kantseleis pärast põhikooli lõpetamist. Dokumentide vastuvõtu viimane kuupäev avaldatakse kooli kodulehel. Õpilast, kelle põhikooli emakeele ja matemaatika ühtsete ülesannetega lõpueksami tulemus on alla 50% punktidest või kelle lõputunnistusel on hinded „1", „2" (või käitumine on mitterahuldav), Rakvere Gümnaasiumisse vastu ei võeta.

Rakvere Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord asub siin

Rakvere Gümnaasium | Vabaduse 1, Rakvere 44316, Estonia
Tel + 372 32 23 684 
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Registrikood: 75025182

© Rakvere Gümnaasium | kõik õigused kaitstud.