Rakvere Gümnaasium

A+ A A-

Vastuvõtt 10. klassi

Rakvere Gümnaasiumi 10. klassi õppekoha kandidaadiks  ja sisseastumistestile registreerimine on avatud kuni 11. aprillini 2017. aastal:

https://goo.gl/forms/AAbeVjVMaIzPBtTJ2


Sisseastumistest toimub 13. aprillil 2017.a. ajavahemikul k 13.00- 18.00. Sisseastumistingimustega (vt, kes vabastatakse sisseastumistestist!) on võimalik tutvuda allpool.

  

AVATUD USTE PÄEV 13. aprillil! Rakvere Gümnaasiumiga tutvumise päevad toimuvad sellel õppeaastal maakonna suuremate põhikoolide 9. klasside õpilastele koolidega eelnevalt kokkulepitud kuupäevadel. Teistele huvilistele toimub Avatud Uste Päev 13. aprillil 2017.aastal.  Eelregistreerimine:

https://goo.gl/forms/nsfVQprqC5Pp6uWp2

__________________

Kooli gümnaasiumi astmesse vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse omandanud õpilane, olenemata tema elukohast.

Õpilaskohad täidetakse sisseastumiseksami tulemuste ja 9. klassi kolme veerandi või kahe trimestri põhiainete (eesti keel ja kirjandus, A-võõrkeel, B-võõrkeel, matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, ajalugu, geograafia, ühiskonnaõpetus) keskmise hinde summa põhjal.

Õppekohale kandideerimiseks ja sisseastumistestiks tuleb eelnevalt registreeruda kooli veebilehel või kohapeal kooli kantseleis hiljemalt 2 päeva enne sisseastumistesti toimumist. Registreerumisel märgitakse ära kaks eelistatavat õppesuunda. Konkursi tulemuste põhjal kandideerib õpilane kõigepealt esimesena märgitud õppesuunda. Kui õpilane esimesena märgitud õppesuunda ei pääse, kandideerib ta teisena esitatud valiku järgi. Õpilaskohale kandideerijad (v.a Rakvere Gümnaasiumis õppivad õpilased) esitavad 9. klassi tunnistuse koopia kooli kantseleisse, Vabaduse 1, Rakvere või saadavad meilile aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. registreerimiseaja lõpuks ehk hiljemalt 2 päeva enne sisseastumistesti toimumist.

Sisseastumistestita võetakse vastu kandideerijad:

1) kes on tulnud 8. või 9. klassis olümpiaadide piirkondlikes voorudes 1.–6. kohale või osalenud riiklikus voorus. Arvesse lähevad eesti keele ja kirjanduse, A-võõrkeele, B-võõrkeele, matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, ajaloo, geograafia ja ühiskonnaõpetuse olümpiaadide tulemused;

2) kelle 9. klassi tunnistuse sisseastumiseksamile eelnenud veerandite või trimestrite hinded on valdavalt „head" ja „väga head" (tunnistusel võib olla kuni kolm „rahuldavat").

Sisseastumistest Rakvere Gümnaasiumi 10. klassi toimub aprilli 2. nädalal. Täpne kuupäev teatatakse kooli veebilehel hiljemalt 1 kuu enne toimumist. Sisseastumistest on komplekstest, mis sisaldab üldkultuurilisi, eesti keelt ja kirjandust, inglise keelt, ühiskonda, matemaatikat ja loodusaineid puudutavaid küsimusi. Eksam koostatakse põhikooli ainekava ulatuses, selle sooritamiseks on aega kuni poolteist tundi (90 min).

Tulemuste põhjal koostatakse kandidaatide pingerida. Õpilast, kelle põhikooli emakeele ja matemaatika ühtsete ülesannetega lõpueksami tulemus on alla 50% punktidest või kelle lõputunnistusel on hinded „1", „2" (või käitumine on mitterahuldav), Rakvere Gümnaasiumisse vastu ei võeta.

Sisseastumistesti on mõjuval põhjusel (haigus, osalemine olümpiaadidel, konkurssidel) võimalik sooritada muul ajal, kuid kindlasti enne 20. juunit. Selleks peab lapsevanem esitama kooli direktorile kirjaliku taotluse. Direktor määrab testi sooritamise aja.

Õpilaste nimed, kes on oodatud õppima Rakvere Gümnaasiumi 10. klassidesse, avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt 15. mail. Vastavat infot on võimalik saada täiendavalt kooli kantseleist.

10. klassi astumiseks võetakse dokumente vastu kooli kantseleis pärast põhikooli lõpetamist. Dokumentide vastuvõtu viimane kuupäev avaldatakse kooli kodulehel.

Rakvere Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord asub siin

Õppesuundadega saab tutvuda siin.

Rakvere Gümnaasium | Vabaduse 1, Rakvere 44316, Estonia
Tel + 372 32 23 684, Faks + 372 32 23 684
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

© Rakvere Gümnaasium | kõik õigused kaitstud.