Rakvere Gümnaasium

A+ A A-

Vastuvõtt 10. klassi

2017-18 õppeaastal on Rakvere Gümnaasiumis 10. klassis õppekoht järgmistel õpilastel (õppuriks kinnitamiseks on vajalik avalduse ja dokumentide esitamine kooli kantseleisse pärast põhikooli lõpetamist):

Marleen Aas
Egert Aava
Kevin Alak
Anete Alavere
Albert Annimäe
Anetty Antropov
Elis Aren
Kätlin Aron
Romi Aros

Birgith Balõtšev
Kristina Borodkina
Kaileen Geidik
Laura-Maria Hunt
Andre Hõim
Karl Romet Innos
Henri-Erik Innos
Hendrik Intal
Ramol Jervson
Matis Jõe
Emili Jürgens
Anett Kamarik
Meri-Liis Kiis
Raigo Koidumäe
Kristjan Kraus
Krete Kruusmaa
Triinu-Liis Kullik
Carmen Kuntro
Andre Kõrts
Kristiina Kõrve
Virje Laht
Martin Laandu
Liisa Lehtpuu
Rauno Lemberg
Elisabeth Tiffany Lepik
Ragnar Leppikus
Rainer Liinve
Karl Lillmets
Meri-Ly Luik
Delia Lukk
Artur Lvov
Triinu-Liis Merilo
Kristi Murel
Iiris Nirgi
Oliver Norts
Karmen Nõlvak
Karoline Nõmmeloo
Anni Ojang
Marianne Ojasalu
Merili Oks
Triinu Orgmets
Mart Johannes Pariis
Katariina Parkja
Marek Peet
Carmen Pent
Jolanda Pikerpõld
Mia Pintmann
Eva Poll
Sander Pritsik
Ott Põdersalu
Paul-Erik Pärtli
Regle-Teele Raja
Rando Rebane
Carmen Ridalaan
Miina Roost
Kaspar Räästas
Markus Saaver
Erika Salm
Kulla Salumäe
Anette Mai Samolberg
Dmitri Savtsov
Kristiina Siilamets
Alex Sooneste
Anti Sults
Annabel Sääsk
Kristel Sööt
Elis Zarubin
Kristo Tammiksaar
Taisy Toming
Andra Tšernikova
Siim Turban
Hanmar Urb
Eliise-Anett Vakker
Magnus Veerväli
Mart Viermann
Jürnas Vigolainen
Margareth Villers
Tõnis Vipper
Argo Virusiim
Alvar Vogt
Emily Võrk
Suzanne-Liis Väljaots
(ei soovi nime avaldada)
(ei soovi nime avaldada)
(ei soovi nime avaldada)
(ei soovi nime avaldada)

__________________

Kooli gümnaasiumi astmesse vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse omandanud õpilane, olenemata tema elukohast.

Õpilaskohad täidetakse sisseastumiseksami tulemuste ja 9. klassi kolme veerandi või kahe trimestri põhiainete (eesti keel ja kirjandus, A-võõrkeel, B-võõrkeel, matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, ajalugu, geograafia, ühiskonnaõpetus) keskmise hinde summa põhjal.

Õppekohale kandideerimiseks ja sisseastumistestiks tuleb eelnevalt registreeruda kooli veebilehel või kohapeal kooli kantseleis hiljemalt 2 päeva enne sisseastumistesti toimumist. Registreerumisel märgitakse ära kaks eelistatavat õppesuunda. Konkursi tulemuste põhjal kandideerib õpilane kõigepealt esimesena märgitud õppesuunda. Kui õpilane esimesena märgitud õppesuunda ei pääse, kandideerib ta teisena esitatud valiku järgi. Õpilaskohale kandideerijad (v.a Rakvere Gümnaasiumis õppivad õpilased) esitavad 9. klassi tunnistuse koopia kooli kantseleisse, Vabaduse 1, Rakvere või saadavad meilile aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. registreerimiseaja lõpuks ehk hiljemalt 2 päeva enne sisseastumistesti toimumist.

Sisseastumistestita võetakse vastu kandideerijad:

1) kes on tulnud 8. või 9. klassis olümpiaadide piirkondlikes voorudes 1.–6. kohale või osalenud riiklikus voorus. Arvesse lähevad eesti keele ja kirjanduse, A-võõrkeele, B-võõrkeele, matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, ajaloo, geograafia ja ühiskonnaõpetuse olümpiaadide tulemused;

2) kelle 9. klassi tunnistuse sisseastumiseksamile eelnenud veerandite või trimestrite hinded on valdavalt „head" ja „väga head" (tunnistusel võib olla kuni kolm „rahuldavat").

Sisseastumistest Rakvere Gümnaasiumi 10. klassi toimub aprilli 2. nädalal. Täpne kuupäev teatatakse kooli veebilehel hiljemalt 1 kuu enne toimumist. Sisseastumistest on komplekstest, mis sisaldab üldkultuurilisi, eesti keelt ja kirjandust, inglise keelt, ühiskonda, matemaatikat ja loodusaineid puudutavaid küsimusi. Eksam koostatakse põhikooli ainekava ulatuses, selle sooritamiseks on aega kuni poolteist tundi (90 min).

Tulemuste põhjal koostatakse kandidaatide pingerida. Õpilast, kelle põhikooli emakeele ja matemaatika ühtsete ülesannetega lõpueksami tulemus on alla 50% punktidest või kelle lõputunnistusel on hinded „1", „2" (või käitumine on mitterahuldav), Rakvere Gümnaasiumisse vastu ei võeta.

Sisseastumistesti on mõjuval põhjusel (haigus, osalemine olümpiaadidel, konkurssidel) võimalik sooritada muul ajal, kuid kindlasti enne 20. juunit. Selleks peab lapsevanem esitama kooli direktorile kirjaliku taotluse. Direktor määrab testi sooritamise aja.

Õpilaste nimed, kes on oodatud õppima Rakvere Gümnaasiumi 10. klassidesse, avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt 15. mail. Vastavat infot on võimalik saada täiendavalt kooli kantseleist.

10. klassi astumiseks võetakse dokumente vastu kooli kantseleis pärast põhikooli lõpetamist. Dokumentide vastuvõtu viimane kuupäev avaldatakse kooli kodulehel.

Rakvere Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord asub siin

Õppesuundadega saab tutvuda siin.

Rakvere Gümnaasium | Vabaduse 1, Rakvere 44316, Estonia
Tel + 372 32 23 684, Faks + 372 32 23 684
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

© Rakvere Gümnaasium | kõik õigused kaitstud.